Barneloven er en lov innen barnerett

barnerett

Denne loven omhandler barna og foreldrene og skal sikre at deres rettigheter ivaretas. Spørsmål som fastsetting av foreldre og samvær er ting som inngår i barneloven. Det er mye å sette seg inn i og er man i en situasjon hvor parter strides eller ikke kommer til enighet, er det lurt å snakke med en advokat.

Det er flere advokatkontor som spesialiserer seg på blant annet denne loven og vil derfor være god på dette feltet. Enkelte kontorer samarbeider med andre kontorer hvis de ikke selv har spesialister innen dette saksfeltet. Flere tilbyr kostnadsfri konsultasjonstime slik at man får luftet saken sin og dannet seg et bilde av forløpet videre.

Hvem regnes som foreldre?

Det er kvinnen som føder barnet som juridisk regnes som barnets mor. Har man privat fått i stand en avtale om å føde et barn for en annen kvinne, vil ikke dette være juridisk bindende etter loven.

Dette er viktig å tenke på hvis man tenker på å være surrogat for noen som selv ikke kan få barn...

© 2014 Grønn Guide