Barneloven er en lov innen barnerett

Denne loven omhandler barna og foreldrene og skal sikre at deres rettigheter ivaretas. Spørsmål som fastsetting av foreldre og samvær er ting som inngår i barneloven. Det er mye å sette seg inn i og er man i en situasjon hvor parter strides eller ikke kommer til enighet, er det lurt å snakke med en advokat.

barnerett

Det er flere advokatkontor som spesialiserer seg på blant annet denne loven og vil derfor være god på dette feltet. Enkelte kontorer samarbeider med andre kontorer hvis de ikke selv har spesialister innen dette saksfeltet. Flere tilbyr kostnadsfri konsultasjonstime slik at man får luftet saken sin og dannet seg et bilde av forløpet videre.

Hvem regnes som foreldre?

Det er kvinnen som føder barnet som juridisk regnes som barnets mor. Har man privat fått i stand en avtale om å føde et barn for en annen kvinne, vil ikke dette være juridisk bindende etter loven.

foreldre

Dette er viktig å tenke på hvis man tenker på å være surrogat for noen som selv ikke kan få barn. Det samme gjelder for den kvinnen som surrogatkvinnen føder barnet for. Dette er viktige ting som det kan lønne seg å snakke med en advokat om i forkant av befruktning.

Far til barnet regnes som den mannen moren er gift med under barnets fødsel. Det samme gjelder angående medmor. Har man derimot vært i utlandet og fått hjelp med assistert befruktning, så skal informasjon som omhandler sædgivers identitet være tilgjengelig. Er man ikke gift så kan faren erklære farskap til barnet både før og etter fødsel.

Skulle en kvinne være enke for så å føde et barn, så skal den døde ektefellen tas med som enten far eller også medmor, hvis mor ble gravid før hun ble enke.

Hva er en medmor?

Det å være medmor betyr at kvinnene enten må være gifte eller registrerte samboere.

medmor

Man kan heller ikke ha både far og medmor selv om mange ønsker dette. En medmor har også juridisk foreldrestatus hvis den ene kvinnen blir gravid ved assistert befruktning. Da blir hun som føder barnet den biologiske moren og den andre kvinnen blir medmor. Denne loven trådte i kraft her i landet første januar 2009. Kvinnene får like juridiske rettigheter.

Er man gift så blir man altså automatisk medmor til ektefellens biologiske barn. Og som samboere så erklærer man seg som medmor før fødselen, på samme måte som ved farskap. Dette er en trygghet for de dette angår, og juridisk foreldrestatus er viktig også for barna.

Ifølge loven skal assistert befruktning skje ved et godkjent sted. Dette gjelder hvis befruktningen foretas både i Norge og i utlandet.  Hvis man vurderer en privat ordning mellom parter, så burde man også her oppsøke advokat slik at man har all informasjon man behøver. Dette er viktig i etterkant slik at en av partene blir stående utenfor angående foreldrestatus. Det kan hende man får den informasjonen man trenger ved kun en gratis konsultasjonstime, så det er verdt tiden.

Ulike begrep

Det er ikke lenger slik at en familie automatisk består av mor, far og barn. Med forskjellige typer familier har lovene oppdatert seg i de senere år, slik vi så med medmorskap.

  • Medfar er et like mye brukt begrep som medmor, men mangler de juridiske rettighetene som medmor har. To menn kan bli foreldre og fedre gjennom surrogati. Måten dette gjøres på er at den mannen som ikke er den biologisk faren til barnet, må stebarnsadoptere barnet.
  • Regnbuefamilie er et begrep og en fellesbetegnelse av en familie, som man i de senere år støter oftere på. Det står for mangfoldet som en familie kan bestå av. Her kan foreldrene være homofile, lesbiske, interkjønn, trans eller også bifile. Et eksempel på denne typen familie er for eksempel når et homofilt par får barn med en kvinne. Deler alle omsorgen for barnet blir de en regnbuefamilie.

Et nylig eksempel på en slik regnbuefamilie er den anerkjente klesdesigneren fra Stavanger, Leila Hafzi. Hun sto frem på NRK og fortalte om ønsket om å bli mor og valget hun gjorde for å virkeliggjøre drømmen. Hun tok kontakt med en gammel venn hun ikke hadde hatt kontakt med på mange år. Han levde i Danmark med sin mann gjennom mange år. Disse tre fikk sammen en datter hvorpå vennens mann ble datterens biologiske far.

Har enslige rett på hjelp?

Enslige får ikke hjelp fra norske myndigheter når det gjelder assistert befruktning. Dette er noe mange håper endrer seg og med tiden kan det hende lovene forandrer seg. I samfunnet i dag så lever flere og flere som enslige og mange får barn sent. Enslige som velger å være enslige ønsker også å kunne få barn. Vil lovgivningen etter hvert forandres etter som samfunnet forandres?

enslige rett på hjelp

En annen kvinne som også har stått frem på NRK og snakket om drømmen om å bli mor, er enslige og skilte Elsa Maria Manojlovic Eikenes. Hun reiste til Danmark for å få gjort inseminasjonen siden norsk lov ikke gjør det mulig for enslige kvinner. Sæddonoren i hennes tilfelle var en bekjent som ikke er inne i bildet, men som stilte opp for henne uten andre forpliktelser enn å være donor.

Hva er så surrogati?

Veldig mange av oss forbinder surrogati med kjendiser i utlandet som velger bort å føde sine egne barn. Det vil si at man tar og befrukter et egg med sædcellen til et ektepar og plasserer det befruktede egget i en kvinne som bærer barnet frem til fødselen. Denne kvinnen er da ikke biologisk mor til barnet hun føder.

surrogati>

Dette kalles for kommersiell surrogati og er ikke lov i Norge. Kvinnen som bærer barnet frem for som regel betalt for dette. Selv om det ikke er lovlig i Norge så er det flere som reier utenlands og får dette gjort.

Kjendiser som har fått barn gjennom surrogati er blant andre Sarah Jessica Parks, Tyra Banks og Nicole Kidman. Kjente menn som har blitt foreldre sammen med sine homofile partnere er for eksempel Elton John og Ricky Martin.

Foreldreansvaret

De som har foreldreansvaret til ett eller flere barn har plikt til å gi omsorg og omtanke. Plikten omfatter også at de kan ta avgjørelser som omhandler barnet. Er det delt foreldreansvar skal avgjørelser tas sammen.

Foreldreansvar

Og alltid skal avgjørelsene tas ut ifra barnets beste ve og vel. Man skal alltid ha barnet eller barnas interesse i tankene. Foreldreansvaret betyr at man skal forsørge og se til at barnet får utdanning.

Ved omsorg og omtanke ligger også det at man plikter å holde barnet vekke fra farer og vold. Man skal sørge for å sikre den fysiske og psykiske helsen den den man har omsorgen for. Det er forbudt å skremme og plage og ved brudd kan andre lover under barneretten komme til å gjelde.

Barneretten

Barneretten

Inn under barneretten og barneloven så sier det også noe om barnets rett til samvær med foreldre. Dette er jo en lov for både foreldre og barn. Barnet har rett til å være sammen med begge foreldrene og det er foreldrene sin plikt og ansvar at dette skjer. Dette gjelder uavhengig om foreldrene lever sammen eller adskilt.

Når foreldre bestemmer seg for å gå fra hverandre kan det ofte oppstå konflikter og uenigheter som har med samvær å gjøre. I slike tilfeller er det kanskje ekstra lurt å snakke sammen med advokat for å lage ryddige avtaler. Det er greit å ha en tredje-part inne i bildet som kan være med å megle slik at ikke situasjonen forverrer seg. Hovedmålet skal og bør være en samværsordning som er til det beste for barnet.

Noen ganger kan begge gå sammen til en advokat og lage en avtale. Andre ganger og særlig hvis det er uenigheter så har foreldrene en advokat hver. Mange starter uten noen skriftlig avtale, men ser at etter hvert blir ikke ting som planlagt og får på plass en skriftlig hvis man kommer til enighet.

Kilder:

© 2014 Grønn Guide