Fettsuging og uønsket fett

Fettsuging

Alle kan kjenne seg igjen når det gjelder vanskelig og uønsket fett. For både menn og kvinner kan det være nesten umulig å trene og, eller slanke vekk fettansamling på enkelte kroppsdeler. Mage og lår er for begge kjønn et sted hvor fettet er mindre lettvint å fjerne på en naturlig måte.

Dette kommer av at på noen steder på kroppen så samles det seg mer fett enn på andre steder. Og deretter når man trener eller gjennomgår slanking så vil det ta lengre tid og oppleves som mer vanskelig å få områdene slik som man vil. Fett er faktisk fettceller som blir større og mindre, slik at volumet kan endres flere ganger. Slik blir man seende større ut fordi fettcellene i kroppen vokser.

Fettcellene i kroppen endres og ikke antallet

Mange tror at når man legger på seg så vokser det frem nye fettceller i tillegg til de man har fra før av. Og at det er derfor man blir større...

Barneloven er en lov innen barnerett

barnerett

Denne loven omhandler barna og foreldrene og skal sikre at deres rettigheter ivaretas. Spørsmål som fastsetting av foreldre og samvær er ting som inngår i barneloven. Det er mye å sette seg inn i og er man i en situasjon hvor parter strides eller ikke kommer til enighet, er det lurt å snakke med en advokat.

Det er flere advokatkontor som spesialiserer seg på blant annet denne loven og vil derfor være god på dette feltet. Enkelte kontorer samarbeider med andre kontorer hvis de ikke selv har spesialister innen dette saksfeltet. Flere tilbyr kostnadsfri konsultasjonstime slik at man får luftet saken sin og dannet seg et bilde av forløpet videre.

Hvem regnes som foreldre?

Det er kvinnen som føder barnet som juridisk regnes som barnets mor. Har man privat fått i stand en avtale om å føde et barn for en annen kvinne, vil ikke dette være juridisk bindende etter loven.

Dette er viktig å tenke på hvis man tenker på å være surrogat for noen som selv ikke kan få barn...

© 2014 Grønn Guide