Eie eller leie bolig?

Når lønner det seg best å eie eller leie bolig? Dette skal du se etter, når du vurdere eie eller leie.

Det er mye å ta hensyn til ved valg av bolig, og det handler ikke bare om beliggenhet. Det koster penger bare å flytte, og både ved kjøp, salg og leie av bolig er det en del transaksjonkostnader. Om du skal kjøpe eller leie bolig kommer i stor grad an på hvor lenge du bliver boende i boligen.

Skal du beregne om det lønner seg best å kjøpe elle leie bolig må du se på kjøpesum, verdistigning på bolig, leiekostnad, kjøpeomkostninger, løpende årlige utgifter, salgskostnad og nåverdi.

Eie eller leie bolig

Kjøpe bolig?

Kjøpesummen er det du kjøper boligen for. Husk at de fleste må ta lån for å kjøpe bolig, så derfor kan du ikke bare regne med selve kjøpesummen, men må legge til totalomkostningene for lånet ditt.

I tillegg må du huske kjøpeomkostninger – dokumentavgifter og andre kostnader ved kjøpet. Utgifter til oppussing og vedlikehold bør avspeiles i budet på boligen, og derfor trenger du ikke legge dem til kjøpeomkostninger, når du utelukkende ser på om det best lønner seg å leie eller eie. Utgifter til forbedringer inngår i verdistigningen på boligen, som du bør få inn igjen ved et salg.

Kjøper du bolig, får du også andre utgifter bestående av skatt, vedlikehold, kommunale avgifter og forsikring. Disse utgifter skal du regne med, da du ikke får de samme utgifter ved leie av bolig.

Når du skal selge boligen din igjen, må du huske at det også er utgifter til dette i form av meglerhonorar, boligannonser o.l. Dermed er det ikke den fulle verdi av boligen, man får ved salg.

Hele poenget med å kjøpe bolig fram for å leie er verdistigningen av boligen. Man kan regne med at boliger stiger i verdi over tid, jo lengre tid man bli boende, jo mere verdt blir boligen – forutsatt at man vedlikeholder hjemmet sitt.

For at det skal betale seg å kjøpe bolig, må verdistigningen i boligen minus utgifter til boligen være høyere enn utgiftene til en leiebolig over samme tidsperiode som man bor i eiendom.

Leie bolig?

Utgiftene til en leiebolig er primært leiekostnaden. Dessuten må du ofte legge innskudd på mellom tre og seks måneders boligleie, og det er ikke uvanlig å låne penger til innskuddet. Lån til innskudd er mindre enn huslån, men skal ofte skaffes ganske fort for å få boligen. Her kan forbrukslån, som er en av raskeste lånetypene med lånesøknad på nettet, være en mulighet. Det er stor forskjell på forbrukslån, så sjekk markedet, slik at du får det billigst mulig.

Utgiftene til et lån må legges til leieutgiftene. Selve innskuddet bør du få igjen når du flytter fra boligen. Innskuddet skal dekke over slitasje og skader på boligen, og du kan som oftest unngå skader på boligen, og pusse opp mindre slitasje selv.

Har du oppussingsutgifter til den nye boligen, må du undersøke om dette er utgifter du kan få betalt, siden det egentlig er utleier som ansvarer for boligens stand. Husk å spørre om dette før du pusser opp! Står oppussing for egen utgift, for eksempel om du bare vil male om veggene i en annen farge, skal dette også legges til utgiftene i en leiebolig.

© 2014 Grønn Guide