Regelmessig renhold for bedrifter

Ulike bransjer har ulike behov, også når det kommer til renhold. Mens man i spesielle bransjer, gjerne der mat eller andre kritiske faktorer er innblandet, vil man måtte gjennomføre en grundig rengjøring hver eneste dag.

For andre bransjer holder det med en ukentlig vask, mens andre igjen trenger en enklere rengjøring hver dag. Derfor snakker man om regelmessig renhold, som gjøres etter en ramme fastsatt av bedriftens behov i samsvar med rengjøringsbyrået.

Renhold

Regelmessig renhold gjør at bedriften ikke behøver å betale mer enn det som er nødvendig for å ha et rent og ryddig arbeidsmiljø, samtidig som man alltid kommer til å ha en ren arbeidsplass. I denne artikkelen skal vi se på ulike typer renhold som behøves å gjøres regelmessig.

Regelmessig renhold etter behov

De mest grunnleggende typene for renhold som må gjøres regelmessig både på arbeidsplassen og i hjemmet, er en vanlig overflatevask. Hvor ofte gulvet bør vaskes kommer an på bruksgraden og hvilken bransje det er snakk om, der det for eksempel i et kontorlandskap holder med en eller to vask i uken. På et kjøpesenter vil det dog være mer kritisk med en daglig vask, ettersom bygningen er i direkte kontakt med kunder.

Det flotte med regelmessig renhold kontra periodiske oppdrag, er at regelmessig renhold som regel er billigere. Det gir en forutsigbarhet både for deg og rengjøringsbyrået, og vil følgelig kunne gi deg en fast utgift fremfor en uforutsett regning for en stor vaskejobb. Derfor bør alle bedrifter ha et samarbeid med noen som kan tilby regelmessig vask og renhold.

Regelmessig renhold tar som regel også mindre tid enn de store jobbene, ettersom man alltid tar unna skitten før den får tid til å samle seg opp igjen.

Renhold av kontorlandskap

Jobber man i et lukket kontorselskap der kontakten med kunder ikke er den største, så vil man ha et mindre behov for regelmessig renhold – men behovet er uansett der. De fleste større selskaper i Norge vil ha et behov for minimum en vask i uken, avhengig av bransje og hvordan rommene brukes. For de fleste som driver en slik bedrift vil følgelig utgiften til regelmessig renhold ikke bli alt for stor.

Renhold av skoler og offentlige bygninger

Skoler og offentlige bygninger som er i bruk daglig har strengere krav til renhold og vasking. Førstnevnte vaskes hver eneste dag, og følgelig kan man si at de har en høy frekvens av regelmessig renhold. Det samme gjelder for bygninger der kunden skal føle seg velkommen og mottatt.

De fleste kjøpesentre i Norge vaskes derfor grundig hver eneste dag, samtidig som man har personale på jobb gjennom dagen for å opprettholde en høy standard. Regelmessig renhold er med andre ord helt ulikt fra de som jobber på et kontor til offentlige bygninger og større varehus.

Renhold i spesielle bransjer

Mens man på kjøpesentre og i kontorlandskap som regel bare vasker gulv og synlige overflater, så finnes det spesielle bransjer der kravet om en grundig regelmessig renhold er langt strengere. Lager man for eksempel mat på arbeidsplassen eller jobber med brygging, kjøttproduksjon eller lignende, så vil kravene om renhold være enda strengere.

Her kan man oppleve at regelmessig renhold betyr flere ganger om dagen, noe som er nødvendig for å sikre gode produkter og en ren arbeidsplass.

Dette kan man gjøre av regelmessig renhold

Renholdsfirma

Først og fremst dreier regelmessig renhold seg om å holde de synlige overflatene rene.

En slik jobb forbindes ofte med rutine, og som regel er det vask av gulv og eventuelt bord og andre overflater som gjøres på en regelmessig basis. Men man kan også ha behov for andre typer regelmessig renhold, alt avhengig av hvordan bygningen/arbeidsplassen ser ut.

Som vi snakket om tidligere vil for eksempel et selskap som jobber med matproduksjon ha regelmessige behov for å rengjøre utstyret og tankene de bruker, mens en bygning som er ikledd store glassruter vil trenge en vinduspuss relativt oftere enn en vanlig murbygning med få (og små) vindusoverflater.

Man bør også ha en regelmessig avtale om renhold av matter/tepper som ligger ved bygningens inngang. Boning eller skuring av gulv behøves ikke å gjøres daglig eller ukentlig hos de fleste selskaper, men man må gjerne ha en avtale om regelmessig renhold også på denne måten, slik at man holder standarden på gulvene bra. Mange rengjøringsbyråer gir deg dessuten en årsplan der du selv kan bestemme hvilke aktiviteter som skal gjøre til enhver tid gjennom året.

Husk at hva som er regelmessig renhold defineres av deg eller de som styrer bedriften – man behøver ikke å måtte betale i dyre dommer for å ha det rent. Et borettslag som leier inn vaskere vil kanskje si at regelmessig renhold av trappeoppgangene er 2 vasker i måneden, mens dette ikke er holdbart for en travel arbeidsplass. Samtidig vil rom som toaletter og kantine måtte prioriteres, noe som er både naturlig og forsvarlig ettersom man i disse rommene i stor grad er i kontakt med flere bakterier.

© 2014 Grønn Guide