Ønsker du å starte ditt eget AS firma?

Stadig flere nordmenn starter eget firma og velger AS som selskapsform. Det har blitt langt enklere å starte eget AS firma enn det var tidligere, og selskapsformen har følgelig vokst frem som langt mer attraktivt enn et enkeltmannsforetak. Og det er kanskje ikke så rart ettersom man nå kan starte et AS på egen hånd, da kravet om at flere personer må sitte i styret har blitt fjernet. Følgelig har man sett store endringer i hvordan nordmenn starter eget AS firma.

AS er den mest seriøse selskapsformen

Et enkeltmannsforetak kan være en grei måte å komme i gang med firmadrift på, ettersom det ikke koster noe og ikke krever egenkapital. Men de som driver seriøs business i stor skala, og dersom det er andre aksjonærer eller ansatte innblandet, vil ønske å starte eget AS firma. Det kan også love godt for den videre driften av selskapet, ettersom undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå viser at flere aksjeselskaper unngår konkurs dersom man sammenligner med enkeltmannsforetak (ENK).

Firmaveiskille

For over en femårsperiode overlevde hele 45 prosent av AS-ene som var aktive det første året, mens tilsvarende tall for enkeltmannsforetak var på 23 prosent. Mange vil kanskje mene det er tilfeldig, men ettersom stiftelsestallet for enkeltmannsforetak er betydelig høyere også, så har man tydelig bedre sjanser og premisser dersom man starter eget AS firma. Dessuten har du en langt større sikkerhet ved en slik selskapsform, og slipper å gå personlig konkurs dersom det går skeis med bedriften.

Så mange selskaper går konkurs årlig

De ferskeste tallene fra SSB tilsier at flere selskaper i Norge går konkurs nå enn tidligere. I første halvdel av 2014 – altså i løpet av årets første seks måneder – gikk hele 2563 konkurs eller måtte stenge dørene. Dette gjelder ulike selskapsformer, men tilsvarer at syv bedrifter går konkurs hver eneste dag! Det er i tillegg en økning på 2,6 prosent fra tidligere år, og følgelig bør man tenke seg nøye om før man starter eget AS firma.

De fleste AS-firmaer har én aksjonær

Tidligere var det vanlig at et aksjeselskap var en selskapsform der flere gikk sammen som aksjonærer, noe som helt sikkert kom av kravet om egenkapital som var på 100 000. Nå «koster» det kun 30 000 å starte eget AS firma, og følgelig har flere selvstendig næringsdrivende valgt denne selskapsformen fremfor det mer tradisjonelle enkeltmannsforetaket. Det er SSB som kommer med denne statistikken, som tilsier at hele 6 av 10 aksjeselskaper i Norge kun har én aksjonær. Det er det samme som at selskapet kun har en eier.

Navneregler når du starter eget AS firma

For deg som skal starte eget AS firma, så betyr navnet naturligvis mye. For enkelte kommer det av seg selv og har en naturlig forklaring, mens andre grubler noe hardere over navnevalget. Men det er også en del regler og krav man må oppfylle med firmanavnet. Man kan for eksempel ikke kalle aksjeselskapet for det samme som noen andre allerede har registrert, og det kan ikke være basert på navnet på et fylke eller en kommune – eksempelvis vil ikke Finnmark AS være godkjent. Du kan heller ikke ha villedende eller irriterende navn som kan mistolkes eller som sprer et negativt budskap.

I tillegg til dette må firmanavnet være minst tre bokstaver langt, og kan ikke inneholde noen spesialtegn. Forskjellen fra navnereglene når man skal starte eget AS firma i motsetning til enkeltmannsforetak er dog veldig overkommelige. I sistnevnte tilfelle er man nødt til å ha etternavnet som en del av firmanavnet, noe som har skapt en del pussige kombinasjoner opp gjennom tidene.

© 2014 Grønn Guide